f1
.
f2
f3
f4
f5
.

Usuwanie azbestu

Firma Szaki zajmuje się również demontażem pokryć dachowych wykonanych z azbestu.
Posiadamy niezbędne pozwolenie w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Przechodzimy również regularne szkolenia BHP w tym zakresie.

Nasze usługi składają się z:

  • zabezpieczenie obiektu,
  • demontaż wyrobów zawierających azbest,
  • zabezpieczenie, załadunek i transport odpadów azbestowych,
  • deponowanie odpadów zawierających azbest na składowiskach,
  • wypełnianie wymogów formalnych.